X

Kwaliteit en veiligheid

Bij de RTC werken we actief en voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom ondersteunen we zowel in de regio als landelijk een aantal belangrijke initiatieven op dit gebied. We beschikken over het landelijke TX-keur, participeren in het regionale RTX-keur, we zijn in het bezit van de kwaliteitskeurmerken ISO 9001, ISO 14001, Milieubarometer en Bovag.

Maar bij certificaten alleen houdt het niet op. De RTC beschikt over een interne kwaliteitsdienst die actief de kwaliteit van de uitvoering van de diensten bewaakt. Deze kwaliteitscontroleurs hebben ook een coördinerende taak in het RTC calamiteitenteam.

Zowel de bestuurders als de voertuigen voldoen aan alle eisen van de Rotterdamse en landelijke kwaliteitskeurmerken.
Schone, moderne en veilige voertuigen, voorzien van cameratoezicht en GPS zorgen voor een betrouwbare rit die zowel contact als met pin of creditcard betaald kan worden.

 • Calamiteitenteam

  Calamiteitenteam

  In het RTC calamiteitenteam zijn speciaal opgeleide chauffeurs werkzaam die bij incidenten in kunnen springen om een goed afloop te verzekeren. Daarnaast heeft de RTC samen met de Gemeente Rotterdam, politie en justitie een geweldsprotocol opgesteld.

  Hierin is de rolverdeling bij geweldsdelicten vastgelegd. Ook wordt hierin professionele nazorg bij delicten voorzien.

 • Tx keur

  TX-keur

  TX-keur is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer en richt zich zowel op de straattaxi als op het contractvervoer.

  TX-Keur staat voor vakkundige chauffeurs en comfortabel en veilig vervoer.

  RTC is TX-Keur gecertificeerd en werkt uitsluitend samen met TX-Keur gecertificeerde ondernemingen.

 • LOGO RTX

  RTX

  In Rotterdam heeft de branche zelf een keurmerk in het leven geroepen om de kwaliteit van het taxivervoer in de regio verder te verhogen: RTX. Het doel is de kwaliteit van de straattaxi verbeteren, met inbegrip van milieu, openbare orde en veiligheid.

  Het uiteindelijke doel is zelfregulering van de kwaliteit van de taxibranche in de Rotterdamse regio, waaronder ook de afhandeling van klachten en geschillen.

 • Iso 14001

  ISO 14001

  Het ISO 14001 certificaat wil zeggen dat de RTC zich heeft verbonden aan specifieke afspraken ten aanzien van het milieu en daar ook op stuurt en monitort. RTC bewaakt en verbetert de onderdelen van de bedrijfs- voering die invloed hebben op het milieu.

  Denk bijvoorbeeld aan een efficiënte planning waarbij er geen onnodige kilometers worden gereden en milieuvriendelijke voertuigen zoals bussen en taxi’s op aardgas of elektriciteit. Maar ook hele simpele zaken zoals zoveel mogelijk digitaal communiceren en zo min mogelijk papier verspillen.

 • Milieubarometer

  Milieubarometer

  Om het Milieubarometercertificaat te behalen dient een organisatie de Milieubarometer voor minimaal twee jaar compleet in te vullen en haar milieuprestaties aan de hand daarvan te monitoren. In de afgelopen drie jaar of korter dient er daarbij minstens 5% milieuwinst te zijn geboekt.

  Daarnaast wordt er een besparingsplan met daarin een intentieverklaring met plannen voor verdere verbetering en een analyse van de prestaties gevraagd én door een certificerende instantie gecontroleerd.

Van, naar en door Rotterdam
Van en naar elk vliegveld
Zakelijk vervoer