X

Maatschappelijk verantwoord

in het grasMidden in de maatschappij. Dat is waar RTC wil staan, op een verantwoorde manier. Of, zoals dat met een mooie term heet: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat niets meer en niets minder wil zeggen dan dat je je als een goed ‘ouder’ gedraagt ten aanzien van mens en natuur. Het gaat om duurzaamheid, het gaat om fatsoen en het gaat om medemenselijkheid.

Netwerken zijn een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Daarom heeft en zoekt RTC actief samenwerking met verschillende partners. Een partnerschap heeft de voordelen dat je elkaar vertrouwt en weet met wie je zaken doet. Langdurig.

RTC beschikt over een zogenaamde Ecovloot. Een duurzame vloot bestaande uit tientallen milieuvriendelijke taxi’s en busjes op aardgas, elektriciteit en sinds 2015 zelfs waterstof.  RTC wil voorloper zijn op het gebied van duurzaam personenvervoer en spant zich daar actief en voortdurend voor in.

En naast het milieuvriendelijk vervoer is RTC ook actief in het ondersteunen van goede doelen. Of het nu gaat om sportevenementen, zorgprojecten, culturele of maatschappelijke activiteiten, zowel groot als klein, RTC draagt van harte haar steentje bij!

Van, naar en door Rotterdam
Van en naar elk vliegveld
Zakelijk vervoer